Home
Copyright © 2014 - 2018
Van Hes Projectmanagement

> 800
Completed Best Value Training
900
Happy Customers since 2014

_

Van Hes Projectmanagement is een trainings- coaching- en adviesbureau voor het begeleiden van projecten en organisaties.

TENDER BEGELEIDING

  Introductie van de Tender Begeleiding

TRAININGEN

  Introductie van de Best Value Training

OVER ONS

  Introductie over ons

Team samen stellen

Van Hes Projectmanagement begeleiden zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Opvallend is dat een juiste samenstelling van het team altijd van groot belang is, want niet iedereen kan de overstap naar het Best Value gedachtegoed maken. Immers één van de principes van Best Value is dat je mensen niet kunt veranderen. Vandaar dat onze aandacht naar de mensen gaat in de opdrachten die wij begeleiden.

Van Hes Projectmanagement

Van Hes Projectmanagement is een trainings- coaching- en adviesbureau voor het begeleiden van projecten en organisaties. Onze aanpak is gebaseerd op de principes van het Best Value gedachtegoed. Onze aanpak passen wij succesvol toe bij inkooptrajecten, tenderbegeleiding, concretiseringsfases, organisatieontwikkelingen en trainingen.

Kernpunten daarbij zijn het benutten van expertise, het juist inzetten van deze expertise en het creëren van transparantie. Een juiste samenstelling van het team is van groot belang voor succes. In de opdrachten die wij begeleiden gaat daarom de aandacht uit naar de mensen.

Wij benaderen Best Value niet als een inkoopmethode, maar als een gedachtegoed wat je in staat stelt om projecten of trajecten efficiënter uit te voeren. In dit kader ondersteunen we zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij het vasthouden van de Best Value rolopvatting in de uitvoering van Best Value trajecten.

Van Hes Projectmanagement onderscheidt zich door haar kritische en open manier van advisering. Dit prikkelt de ambitie en stimuleert het lerend vermogen in een organisatie. We starten bij een nieuwe opdracht altijd met de ‘vraag achter de vraag’, zodat u bereikt wat u voor ogen heeft: een organisatie die in staat is om de juiste opdrachtnemer te contracteren of een organisatie die weet waar ze expert in is als opdrachtnemer.

Daarnaast blijven wij onszelf constant ontwikkelen, onder andere door regelmatig samen te werken met andere experts. Hierdoor kunt u ook bij ons terecht met minder standaard vragen, zoals bijvoorbeeld het inkopen van innovatie. Onze kennis delen we graag met anderen door bij te dragen aan verschillende kennissessies die we meerdere keren per jaar organiseren.

LAATSTE NIEUWS

  Naar het laatste nieuws

  • 12
  • 3
  • 6
  • 9

Stay In Touch

+31 6-10398537 | susan@vanhesprojectmanagement.nl